Skovene er et vigtigt våben i klimakampen

Skovens træer kan sænke farten på den globale opvarmning. Så afskovning har alvorlige konsekvenser for os alle – både nu og fremover.
John Doe

John Doe

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Verdens befolkning vokser, og vi har brug for mere plads. Vi fælder skove, dyrker jorden og storforbruger klodens ressourcer. Skovene betaler en høj pris for det stigende befolkningstal. Regnskove og andre skove bliver afskovet, fordi der skal være landbrug, miner, nye veje og byer. Enorme mængder af træer fra regnskoven ender også som møbler, tømmer, papir og emballage. Kun nogle af de fældede træer bliver genplantet. Skovrydningen skyldes altså først og fremmest mennesker. Men også store skovbrande er en trussel. På grund af klimaforandringer er der nu flere tørkeperioder, og det fører til ukontrollable skovbrande.

Hvilke konsekvenser har afskovning?

Det kan være vanskeligt virkeligt at forstå og forklare konsekvenserne af afskovning. Det er en kompliceret sammenhæng af kædereaktioner, som er skyld i skovhugstens ødelæggelser. Derfor har vi lavet en oversigt over de omfattende følger, når træerne bliver fældede. For hvordan påvirker afskovning os lige her og nu? Hvilke konsekvenser har afskovningen på længere sigt?

You can support Eden Reforestation Projects with Givero

Dyr bliver udryddet:

80 procent af verdens dyrearter er afhængige af regnskove og andre skove for at overleve. Ødelæggelserne af store regnskove i Sydamerika, Asien og Afrika er et hårdt slag mod mange sjældne dyr.  Orangutanger, dværgchimpanser, pandaer, næsehorn, og indiske elefanter er bare nogle af de hundredvis af dyrearter, som er er i fare for at uddø.

Planter bliver udryddet:

Plantelivet er også alvorligt påvirket af afskovningen. Ifølge en rapport fra Ipbes, en FN-organisation, vurderes det at en million dyre- og plantearter i fare for at blive udryddet inden for få årtier. Mange af disse planter og dyr i regnskoven er kilder til nye, medicinske landvindinger. Når dyrene og planterne i regnskoven forsvinder på grund af afskovning, kan det begrænse mulighederne for at udvikle medicin til kommende generationer.
 

Luftkvaliteten bliver forringet:

Den luft, vi indånder, bliver forringet, når skovenes træer fældes. For træerne fanger de skadelige drivhusgasser, CO2, og forvandler dem til ilt. Det er med til at bremse klodens bekymrende temperaturstigning. Samtidig kan skovens træer også filtrere forurening i luften, særligt fra støv, men også fra regnvand. De mange skovbrande, som skyldes klimaforandringer, sender kulstof og forurening op i luften. Når der ikke er tilstrækkeligt med træer, fortsætter forureningen frit ud i atmosfæren.  Læs mere om drivhuseffekten på  Skoven-i-skolen.dk

Vandet bliver forurenet:

Vi har brug for rent vand. Men afskovning er en alvorlig trussel mod vores drikkevand og vandkvaliteten i verdenshavene. For rydning af regnskovene og andre skove er ikke kun et lokalt, men et globalt problem. Landbruget og industrien er storforbrugere af sprøjtegifte, gødning, kemikalier og vand. Det dræner forsyningerne af rent drikkevand og kan føre til tørke. Når jorden er tør og træerne er væk, kan forureningen blive ført videre ud i verdenshavene.
 

Flere naturkatastrofer:

Træernes rødder suger regnskyl til sig og sikrer, at jorden ikke eroderer. Så skovrydning giver stor fare for jordskred og oversvømmelser. Trækronerne fungerer også som en parasol for Moder Jord. Træernes kroner skærmer nemlig for solens opvarmning af jorden. Hvis solens stråler derimod har fri passage kan det påvirke klimaet på resten af kloden. Det mærker vi i form af meget voldsomme regnskyl, storme og torden. Det vilde vejr kan skabe alt fra skovbrande til store oversvømmelser.
 

Flere fattige:

Fattigdom er også én af forklaringerne på, hvorfor skovene skrumper kraftigt ind. Befolkningstallet i fattige lande i Sydamerika, Afrika og Asien fortsætter med at vokse. Derfor er der brug for mere plads til bebyggelser og til at dyrke afgrøder. Så regnskove og andre skove ryddes og erstattes af små subsistenslandbrug, som ifølge UNFCCC (FN’s rammekonvention om klimaændringer) udgør 48% ar skovrydningen, og dermed er en af hovedårsagerne til skovrydning. Men når skovene er væk, starter en negativ spiral, som fører til sygdomme og endnu større fattigdom. Både luft-og vandkvaliteten bliver nemlig markant dårligere uden træerne. Det betyder flere sygdomstilfælde og større udgifter til medicin. Uden træerne vil der ske jordskred og oversvømmelser, som vil have både menneskelige og økonomiske omkostninger for områderne. Den dårlige vandkvalitet og erosionen af jorden, gør det nemlig svært at skaffe mad nok fra de små landbrug. Løsningen er så at rydde endnu mere skov for at dyrke flere afgrøder, og dermed fortsætter spiralen.
 

Hvordan kan du støtte skovene? 

Hvis vi hjælper de fattige samfund, hjælper vi samtidig skovene i områderne. Hos Givero har vi gjort det nemt for dig at gøre en forskel, når du søger på nettet. Givero samarbejder med organisationer, som støtter fattige samfund, arbejder for at bevare truede dyr, mindske forurening og genplante træer. Én af vores vigtige samarbejdspartnere er Eden Reforestation Project på Madagaskar. Når du søger på Givero støtter du træplantning og Eden Reforestation Projects mens du søger,  Eden Reforestation Projects ansætter lokale fra fattige områder til at genplante træer og genoprette skovene. Det bidrager til at bekæmpe både fattigdom og ødelæggelse af regnskovene.  Givero støtter også WWF, The World Wildlife Fund, som arbejder for at bevare truede dyr, genplante træer og sikre lovgivning mod afskovning. 
 

Tre gratis måder at redde træerne:

Plant træer, mens du bruger Givero som søgemaskine. Hver gang du søger på Givero, støtter du nemlig gode formål som Eden Reforestation Projects og WWF
 
Sæt fokus på det vigtige emne. Det kan du gøre ved at fortælle andre, om de alvorlige konsekvenser af afskovningen. Samtidigt kan du opfordre andre til også at støtte genplantning af skove med en simpel metode. Hvis de skifter standard søgemaskine til Givero som alternativ til Google, støtter de også det gode formål. 
 
Dine vaner kan gøre en verden til forskel. Simple forandringer kan være med til at stoppe afskovning. Køb for eksempel bæredygtigt genbrugspapir og emballage, undgå produkter med palmeolie og soja fra regnskovsområder.
 
 
Man at nursery at the Eden Reforestation Project in Nepal
Lokale fra fattige samfund bliver ansat til at genplante skov. Her på et projekt i Nepal, som Eden Reforestation Project står bag.

Plant træer, mens du søger 

Givero har gjort det nemt for dig at støtte genplantings-projekterne, når du søger på nettet, Læs om hvordan Givero donerer penge fra reklameindtægterne på vores søgemaskine.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Skov

Hvad er skovrydning?

Verdens regnskove og andre skove er hårdt sårede af skovrydning. Store, ødelagte områder er resultatet, når mennesker har fældet og ryddet regnskoven for at skaffe tømmer og åbent land.

Læs mere »