Hvem har skylden for skovrydning?

Pilen peger på os selv. De store ødelæggelser af regnskove og andre skove er skabt af mennesker - bevidst eller ubevidst.
John Doe

John Doe

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Man kalder det afskovning eller skovrydning, når skove bliver permanent ødelagt. I langt de fleste tilfælde er det mennesker, som er skyld i de store ødelæggelser. Rydning af regnskove og andre skove sker, fordi  træerne og jorden kan indbringe rigtig mange penge. Træerne taber også kampen mod verdens voksende befolkning. For vi har brug for endnu mere plads, og derfor bliver træer fældet og nye byer skyder op. Men vi er afhængige af træerne. Først og fremmest til at give os frisk luft, men også til at forhindre jordskred og oversvømmelser. Træerne spiller også en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringerne. Lige nu mister vi næsten 77.000 kvadratkilometer regnskov hvert eneste minut.

Hvad er forklaringen på skovrydning?

Landbrug og plantager:

Det er støt stigende problem, at folk i fattige lande rydder regnskov og andre skove for at kunne forsørge sig selv med små landbrug. De største syndere er dog de multinationale plantager, hvor der dyrkes palmeolie og soja. Der er enorm efterspørgsel på palmeolie og soja, som er ingrediens i stadig flere produkter. Palmeolie og soja findes i fødevarer, dyrefoder, biobrændsel, kosmetik og rengøringsmidler. Skove bliver også ryddet på grund af store kvægbrug, som har behov for græsmarker til køerne.

Ifølge UNFCCC, FN’s rammekonvention om klimaændringer, har landbrug og plantager ansvaret for ca. end halvdelen af al afskovning

New trees for reforestation at St. Michel nursery in Haiti run by Eden Reforestation Project
Nye træer på St. Michel planteskole på Haiti – et Eden Reforestation Project – søg med Givero og støt træplantningsprojektet.

Rydningen af skovene skader både miljø, dyreliv og klodens klima. Gødning og sprøjtegifte fra landbrugene forurener grundvandet og dræner drikkevandsforsyninger. Det kan skabe tørke og ørkendannelse i områderne. Tabet af skovene er også en direkte trussel mod truede dyr. Blandt andre dværgchimpansen og Sumatra-tigeren er i fare for at uddø, fordi deres levesteder bliver ødelagt.

Minedrift:

Jordens mineraler er en milliard-industri. Derfor er minedrift også en af de væsentlige årsager til, at skove bliver ryddede rundt om i verden. For træerne må lade livet for at skaffe land til minerne, nye veje, jernbaner og elforsyninger, hvor politiske besutninger, som f.eks. tilladelse til at rydde Amazonas regnskovsområder i Brasilien kan have alvorlige konsekvenser for klimaet.   

Træmøbler, tømmer og papir:

Træerne i regnskove og andre skove bliver fældede til mange formål. Blandt andet til møbler, tømmer til byggeri, brænde og produktion af papirmasse. I takt med, at vi bliver flere, stiger efterspørgslen på træ. Profitten på træerne får nogle virksomheder til at se stort på konsekvenserne af skovrydning. Selv om de fleste lande har lovgivning om afskovning, foregår der alligevel ulovlig træfældning over alt i verden.

Nye bebyggelser:

Befolkningstallet stiger, og det giver behov for flere byer. Samtidig søger  flere fattige fra landet mod de eksisterende byer. Det kræver også mere åbent land til flere veje og nye huse. Igen er det træerne og truede dyrearter, der må vige pladsen. Afskovningen omkring byerne bidrager også til øget global opvarmning, dårligere luft- og vandkvalitet. 

Skovbrande:

Landmænd og plantageejere antænder bevidst store brande for at rydde skove hurtigt og billigt. Også i byggeindustrien bliver træer brændt af for at give plads til jernbaner, veje og bebyggelse. Men mange af skovbrandene skyldes de menneskeskabte klimaforandringer. Tørke, ørkendannelse og voldsomme storme med lynnedslag gør skovene til krudttønder. Skovbrande er ødelæggende i mere end én forstand; Træerne forsvinder, og kuldioxid og sod fra røgen sendes op i atmosfæren og forværrer den globale opvarmning.

Seedlings from the Eden Reforestation Project in the Indonesian mangrove

Nye stiklinger i den indonesiske mangrove, plantet af Eden Reforestation Project.

Hvordan kan du stoppe skovrydning?

  • Du kan nemt støtte organisationer, som arbejder med at genplante skove, som bliver ødelagt på grund af afskovning. Hver gang, du bruger Givero som søgemaskine, kan du hjælpe med at plante træer. Det er gratis for dig, fordi Givero donerer penge fra reklameindtægterne.
  • Vælg træmøbler med FSC-certifikat fra bæredygtigt skovbrug.
  • Små ændringer i dine forbrugsvaner gør også en stor forskel. Som for eksempel at spise mindre kød og undgå palmeolie og soja i dine fødevarer, skønhedsprodukter og rengøringsmidler.

  • Støt genplantning i skovene ved at få endnu flere til at skifte søgemaskine. Jo flere, der vælger Givero, jo flere penge til at stoppe skovrydning og genplante ødelagte skovområder. Se her, hvor let det er at skifte til Givero som standard søgemaskine.

Vil du lære mere om, hvordan du som forbruger kan stoppe skovrydning, kan du her få seks gode råd til at stoppe skovrydning

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Skov

Hvad er skovrydning?

Verdens regnskove og andre skove er hårdt sårede af skovrydning. Store, ødelagte områder er resultatet, når mennesker har fældet og ryddet regnskoven for at skaffe tømmer og åbent land.

Læs mere »