Hvad er skovrydning?

Verdens regnskove og andre skove er hårdt sårede af skovrydning. Store, ødelagte områder er resultatet, når mennesker har fældet og ryddet regnskoven for at skaffe tømmer og åbent land.
John Doe

John Doe

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Skovrydningen sker for at give plads til palmeolie-plantager, soja-dyrkning, kvægbrug, miner og byggeri af veje og huse. Der bliver også fældet træer, som bruges til tømmer og papirproduktion.

Mere end halvdelen af afskovningen af regnskovene skyldes, at man vil skaffe plads til plantager, der dyrker palmeolie og soja. Se udviklingen på Global Forest Watch interaktive kort over skovrydning.  Skovrydningen sker også i stor stil for at anlægge nye byer til den voksende befolkning, miner eller græsmarker til kvæg. Den resterende del af rydningen sker på grund af skovbrande og myndighedernes manglende pleje af regnskoven.

Hvad er konsekvenserne af afskovning?

Resultatet af skovrydningen er skræmmende. Hvert eneste år forsvinder et område på størrelse med Panama. De hårdest ramte regnskove er Amazonas, på Madagaskar, Borneo og i Congo. Også enorme skovområder i det østlige Rusland bliver fældet. I den afrikanske østat Madagaskar står det så slemt til, at der i dag kun er 10 procent tilbage af regnskoven.  

Heldigvis er man i den lovlige skovbrugsindustri blevet mere bevidst om at genplante de fleste af træerne, der fældes i regnskovene. Desværre er en betydelig del af skovrydningen ulovlig, og bagmændene genplanter ikke træerne. Heller ikke landbruget og mineindustrien genplanter træer eller genopretter de områder, de rydder.

Regnskovene har uvurderlig betydning for både mennesker, dyr og planter. Afskovning er en direkte trussel mod sjældne dyre-og plantearter, som er i fare for at blive udryddet. Op mod en halv million plante-og dyrearter kan uddø på grund af afskovning. For de millioner af mennesker, som er økonomisk afhængige af regnskoven, kan afskovning føre til fattigdom. Samtidig bliver luftkvaliteten forringet, når træerne fældes.

Hvorfor er genplantning af træer vigtig?

Træerne i verdens regnskove forsvinder i  foruroligende tempo. Skovene dækker nu omkring 30 procent af jordens overflade, men det tal daler støt år for år.  Det er bekymrende, for verdens skove er vigtige for vores overlevelse: 

  • Flere end 250 millioner mennesker, bor i fattige landområder, hvor de er direkte afhængige af regnskove og savanner for at overleve. 
  • Træerne i regnskove opfanger en stor del af den skadelige CO2 i atmosfæren. Skovens træer er nemlig særdeles effektive til at suge kuldioxid til sig, og det er med til at sænke den globale opvarmning. 
  • Træerne sørger for den livsvigtige ilt til alt levende. Alene træerne regnskoven i Amazonas forsyner os med 20 procent af klodens ilt.
  • Træernes rødder forhindrer, at jorden i regnskoven skyller væk, og det er med til at forebygge fatale jordskred og oversvømmelser.
Orangutang in Indonesia - one of the animals threatened by deforestation
Orangutang i Indonesien – én af de mange dyrearter, som er truet af skovrydning. Læs mere om konsekvenserne af skovrydning.

Hvordan kan du hjælpe skovene?

Rydning af verdens regnskove har vidtrækkende konsekvenser. For eksempel er flere sjældne dyrearter i fare for at uddø, som den smukke Sumatra tiger fra Indonesiens regnskove. Men det er ikke kun mennesker og dyr, som lever i og omkring skovene, som oplever den skadelige konsekvens. Afskovningen påvirker også direkte vejrsystemer over hele verden. Desuden bliver store landområder skyllet væk på grund af jordskred og oversvømmelser. Forurenet vand bliver på den måde ledt videre ud i verdenshavene. 

Du kan være med til at gøre en forskel med nogle få forandringer i hverdagen:

Vær mere kritisk, når du køber ind: 

  • Køb kun produkter og møbler fra lovlige, bæredygtige skovbrug. Se efter FSC-certifikatet på træmøbler, tømmer og træprodukter. Det er din garanti for, at træet stammer fra lovlig produktion, hvor man planter nye træer.

Køb genbrugspapir:

  • Køb genbrugspapir, pap og emballage. Husk også at sende al papir og pap fra din husholdning videre til genbrug. Dermed sparer du på træerne i skovene, som ellers bliver fældet for at forsyne os med papirmasse.

Vær bevidst om, hvad du spiser:

  • Spis mindre kød. Kvægbrug er også årsag til, at træer i regnskoven bliver fældet. Tjek varedeklarationen bag på dine fødevarer, husholdnings-og hygiejneprodukter, så du undgår palmeolie og soja.

Spred budskabet.

  • Snak med andre om skovrydning. Fortæl familie og venner om konsekvenserne af afskovningen, og hvorfor det nytter at gøre noget. Du kan opfordre dem til at hjælpe med at forhindre fældning og rydning, ligesom du selv gør.

Støt skovprojekter og genplantning:

Woman working for the Eden Reforestation Project in Nepal

Genplantning af træer i Nepal. The Eden Reforestation Project ansætter lokale til arbejdet.

Støt gratis, mens du søger:

  • Du kan også hjælpe med plante træer, mens du søger på nettet
  • Når du bruger søgemaskinen Givero, kan du gratis støtte de gode formål. Du skal bare vælge det formål, du gerne vil have, Givero skal donere penge til.

Læs mere om konsekvenserne af skovrydning, og hvem der er har skylden for den omfattende skovrydning

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Skov

Hvad er skovrydning?

Verdens regnskove og andre skove er hårdt sårede af skovrydning. Store, ødelagte områder er resultatet, når mennesker har fældet og ryddet regnskoven for at skaffe tømmer og åbent land.

Læs mere »